Speel-leergroep

De Speel-leergroep is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap en (één van) hun ouders. Door deelname aan de groep wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. De begeleiders van de Speel-leergroep leren wat u zelf – in de groep, maar ook thuis – kunt doen om de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs te stimuleren. In de groep speelt u samen met uw kind en ontmoet u andere ouders.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Centrum voor Kinderfysiotherapie en worden gegeven door een kinderfysiotherapeut.

Doel van de Speel-leergroep:

Ouders:
– kijken en luisteren naar uw kind en plezier beleven aan het spelen
– kennismaken met materialen en leren hoe u dat (thuis) kunt gebruiken
– aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind
– ervaringen uitwisselen met andere ouders
– elkaar stimuleren en steunen
– kennis nemen van specifieke hulpvormen

Kinderen:
– het stimuleren van verschillende ontwikkelingsgebieden
– fijne- en grove motoriek
– taal
– sociale ontwikkeling, contact met andere kinderen
– zelfredzaamheid
– kennismaken met materialen

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden 2 keer in de maand gehouden op woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur.
Het is een doorlopende groep: u kunt dus instappen op elk moment en ook uitstappen op elk moment.

Waar ?
Centrum voor Kinderfysiotherapie
Lorentzlaan 2
7002 HB Doetinchem

Kosten
We vragen een bijdrage van 5 euro (dit gaat naar het goede doel).

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor de Speel-leergroep (uitsluitend) via E-mail:

cvkdoetinchem@gmail.com