Samenwerking met scholen

Het Centrum voor Kinderfysiotherapie heeft regelmatig overleg met de leerkrachten van de school van uw kind. Natuurlijk is er altijd vooraf overleg met de ouders of verzorgers zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van het overleg. Wij hebben veel contact met de scholen voor speciaal basisonderwijs in Doetinchem (SAM) maar ook met alle andere basisscholen hebben we indien nodig overleg. Een goede samenwerking met de basisschool van uw kind is van groot belang om een optimale afstemming van de behandeling kinderfysiotherapie te realiseren.
In de oudervragenlijst die u van ons krijgt bij het starten van de behandeling kunt u aangeven of u toestemming verleent om te overleggen met de leerkracht van uw kind.
Wanneer uw kind op het speciaal basisonderwijs in Doetinchem zit en u uw kind bij ons aanmeldt voor kinderfysiotherapie kan dit onder schooltijd worden gegeven. De behandeling wordt echter niet op de school gegeven maar op ons centrum omdat we daar de beste accomodatie en mogelijkheden hebben om uw kind te oefenen. Het vervoer naar het centrum en terug wordt door ons geregeld. Wij stellen het altijd zeer op prijs als u bij de behandeling van uw kind aanwezig bent. Indien dit echter niet mogelijk is houden wij contact met u middels een schriftje waarin we u op de hoogte houden van de aandachtspunten en vorderingen van uw kind. Het is ook de bedoeling dat u het schriftje gebruikt wanneer u vragen aan ons heeft.
U kunt natuurlijk ook telefonisch overleggen. Het kan echter gebeuren dat we u niet terstond te woord kunnen staan. Wanneer u dan onze voice-mail inspreekt zien we dit als er een behandeling is afgelopen zodat we u op dat moment gemakkelijk even kunnen terugbellen.

Centrum voor Kinderfysiotherapie - Samenwerking met scholen
Centrum voor Kinderfysiotherapie - Samenwerking met scholen
Centrum voor Kinderfysiotherapie - samenwerking zorgbad

Zorgbad Zonnewater te Hoog-Keppel

Het Centrum voor Kinderfysiotherapie heeft een samenwerkingovereenkomst gesloten met de fysiotherapie praktijk van Zorgbad Zonnewater te Hoog-Keppel met het doel te komen tot een optimale fysiotherapeutische zorg van kinderen.

Zorgbad Zonnewater en het Centrum voor Kinderfysiotherapie gaan gebruik maken van elkaars accommodatie en delen waar mogelijk hun expertise. Waar nodig wordt ook de behandeling tussen beide praktijken afgestemd. Kinderen krijgen in dat geval een periode kinderfysiotherapie en fysiotherapie in het water.

Het oefenen in water heeft volgens beide partners naast kinderfysiotherapie toegevoegde waarde om de motorische ontwikkeling te stimuleren of spierkracht te verbeteren, of juist meer ontspanning te geven.

Fysio 7000

Fysio 7000 is een samenwerkingsverband van praktijken voor fysiotherapie, ieder met zijn eigen specialisaties en aandachtsgebieden.

Het doel van onze samenwerking is u de best mogelijke zorg te bieden. Onze zorg is regionaal gericht vandaar de naam “Fysio 7000” gekoppeld aan het postcodegebied.

Centrum voor Kinderfysiotherapie - aanmelden
Centrum voor Kinderfysiotherapie - Zandewierde

Manege Zandewierde

De manege Zandewierde biedt kinderen met een beperking de mogelijkheid paard te rijden. We zien dat het paardrijden deze kinderen veel kan bieden. We werken dan ook graag samen met de manege Zandewierde zodat het paardrijden het kind op een juiste manier kan ondersteunen.

Zo is het paardrijden niet alleen heel erg leuk maar is het ook nog heel goed voor de motorische ontwikkeling.

Prelogopedia Vivian Bak

Kunnen eten en drinken is een eerste levensbehoefte. Het kan zijn dat baby’s en jonge kinderen hier problemen mee hebben. Prelogopedie helpt bij het oplossen van eet- en drinkproblemen.  Vivian Bak is gespecialiseerd in het behandelen van de vaardigheden die eet- en drinkproblemen verhelpen.

prelogopedie vivian bak