“kern Doetinchem” – Stichting Down Syndroom

Omdat er in de regio Achterhoek veel vraag was om informatie m.b.t. problemen rond Down-syndroom heb ik het initiatief genomen om een contactochtend te organiseren voor kinderen met Downsyndroom en hun ouders. Op deze ochtend bleek dat er veel belangstelling bestaat voor informatie en begeleiding voor ouders met kinderen met het syndroom van Down. De dichtstbijzijnde kern van de Stichting Down Syndroom (SDS) in Apeldoorn bleek voor velen te ver weg. In nauwe samenwerking met enkele ouders heb ik na overleg met de SDS een “kern Doetinchem” opgericht.

Op 17-3-12 was de startbijeenkomst van de kern Doetinchem op ons centrum. Het was een heel gezellige boel, met muziek, smink en leuke ballonnen.

Het e-mailadres voor de kern Doetinchem is: kerndoetinchem@downsyndroom.nl 

www.downkerndoetinchem.nl

www.downsyndroom.nl

Centrum voor Kinderfysiotherapie - Kern Doetinchem