Waarom speciaal?

Wij zijn speciaal voor uw kind omdat onze locatie volledig op het behandelen van kinderen is ingericht. Ook is onze aanpak helemaal op kinderen aangepast.
Wij denken dat het zinloos is wanneer kinderen behandeling krijgen zonder dat ze er “zin” in hebben.

Een stimulerende omgeving tezamen met een stimulerende aanpak maakt kinderen enthousiast en leren ze spelenderwijs.

Wij willen u als ouder graag betrekken bij de behandeling en stellen het altijd op prijs wanneer u bij de behandeling aanwezig bent .
Ons centrum beschikt tevens over een buitenterrein waar diverse motorische vaardigheden kunnen worden geoefend die om nog meer ruimte vragen. Zo kun je er fietsen, hardlopen, klimmen, voetballen, huppelen enz.

Centrum voor Kinderfysiotherapie - Onze Locatie
Centrum voor Kinderfysiotherapie - Behandelingen

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut een 4-jarige post-H.B.O. opleiding gevolgd om zich te specialiseren in het bewegingapparaat van kinderen in ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen en geeft daarnaast ook voorlichting aan ouders en leerkrachten. De kinderfysiotherapeut werkt volgens een behandelplan en heeft overleg met andere disciplines zoals ergotherapie, logopedie, huisarts of specialist. Van het onderzoek en van de behandeling worden rapportages naar de verwijzer gemaakt.

Wij zijn bevoegd kinderfysiotherapeut en als zodanig geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Om in dit register te staan moet een kinderfysiotherapeut zich verplicht periodiek bij- en nascholen.

Binnen het Centrum voor Kinderfysiotherapie worden ook kinderfysiotherapeuten opgeleid. Dit gebeurt als een stageperiode, waarbij de stagiaire intensief wordt begeleid door de behandelend kinderfysiotherapeut.

Mary Broekhuijsen

Centrum voor Kinderfysiotherapie - Mary

Ik ben in 1978 afgestudeerd als fysiotherapeute en heb in 1989 mijn specialisatie kinderfysiotherapie afgerond. In de afgelopen jaren heb ik veel bij- en nascholing gedaan.
Sinds 1980 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Doetinchem.
Omdat ik tijdens mijn werk veel kinderen zie die naast motorische problemen ook leerproblemen hebben ben ik vanaf 2004 ruim drie jaar naar de SaxionHogeschool in Deventer geweest om de Post-HBO opleiding Psychodiagnostiek te volgen; een studie vooral gericht op leer- en gedragsproblemen.
Eind 2007 ben ik gestart met mijn afstudeerwerkstuk over de mogelijke relatie tussen schrijfproblemen en ruimtelijke orientatie. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan op 21 basisscholen in Doetinchem en omgeving.
In 2008 heb ik mijn Master SEN (Special Education Needs) behaald.

In 2009 werd ik door de gemeente Doetinchem in de gelegenheid gesteld het voormalig kleuterschooltje aan de Lorentzlaan 2 te kopen en geschikt te maken als behandelcentrum voor kinderen. We hebben er een veilige kindvriendelijke omgeving gecreëerd waar uw kind zich snel op zijn gemak voelt.

Binnen ons centrum behandelen we kinderen met uiteenlopende pathologieën, waarbij ik veel ervaring heb in het werken met kinderen met schrijfproblemen. Daarnaast heb ik een bijzondere affiniteit met kinderen met het syndroom van Down en met kinderen met problemen in het autistisch spectrum.

Mary Broekhuijsen
BIGnr: 59035353504
KNGF registratie: 24539

Sebastiaan Vlake

Centrum voor Kinderfysiotherapie - Bastiaan

In 2003 ben ik als algemeen fysiotherapeut afgestudeerd aan de Internationale Hogeschool voor fysiotherapie “Thim van der Laan” te Utrecht. Na korte werkperiodes in Zwitserland en op de Nederlandse Antillen ben ik in 2004 gaan werken in een particuliere praktijk in Duitsland. Gedurende mijn werk als fysiotherapeut begon de behandeling van kinderen mij meer en meer te interesseren. De ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende problematiek waren voor mij interessante materie. Ik ben daarom in 2005 gestart met de Master opleiding Kinderfysiotherapie te Breda.

In 2006 heb ik de overstap naar Nederland gemaakt waar ik in een particuliere praktijk werkte.

In 2008 heb ik de opleiding tot kinderfysiotherapeut afgerond en in 2009 heb ik mijn professional master in de kinderfysiotherapie hieraan toegevoegd. Het volgen van het master traject heeft mij veel inzicht gegeven in het onderzoek doen naar de juiste en meest effectieve behandeling van kinderen.

Sinds 2010 ben ik werkzaam in het Centrum voor Kinderfysiotherapie te Doetinchem. Samen met mijn collega Mary Broekhuijsen werken we in dit mooie centrum, waar het kind op de eerste plaats komt.

Sebastiaan Vlake
BIGnr: 99059900304
KNGF registratie: 53744

Jochem Geerts

In 2019 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut op de Hogeschool Saxion in Enschede. Voordat ik begon met de opleiding tot algemeen fysiotherapeut wist ik al dat mijn voorkeur uit ging naar het werken met kinderen. Daarom heb ik na één jaar werken in de praktijk besloten om dit te combineren met de Master Kinderfysiotherapie op Avans+ Utrecht.

Omdat ik voorafgaand aan mijn opleiding al wist welk specialisme mij het meest aansprak, heb ik tijdens de reguliere opleiding onder andere stage gelopen bij Centrum voor Kinderfysiotherapie. Tijdens deze stage heb ik zo veel praktijkkennis en ervaring mogen opdoen, dat ik vervolgens hier nog 2 leerzame stageperiodes heb mogen afronden. Hierna heb ik de kans gekregen om deel uit te mogen maken van dit mooie team, waardoor ik mij sinds 2022 niet meer stagiaire maar collega mag noemen. Tijdens de opleiding heb ik opgemerkt met name affiniteit te hebben met kinderen die problemen ervaren op het gebied van sportgerelateerde klachten.

Daarnaast werk ik nog bij een andere 1e lijns-praktijk gevestigd in Ulft.

Jochem Geerts

BIGnr: 39925595004

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal uitgezocht en ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in het oefenen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Immers het plezier in het oefenen is de belangrijkste motivatie. Spelenderwijs worden zo motorische vaardigheden aangeleerd.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit het geven van adviezen met betrekking tot hantering. Ook wordt speladvies gegeven zodat ouders op het niveau van hun kind spelenderwijs kunnen oefenen.

Vergoeding verzekering

Kinderfysiotherapie met een chronische indicatie is voor kinderen tot 18 jaar in de basisverzekering opgenomen.

Bij een niet-chronische indicatie vergoedt de verzekering de kinderfysiotherapie 18 keer. Zijn er meer behandelingen noodzakelijk dan kunnen deze vallen onder de vergoedingen uit een aanvullende verzekering wanneer u die heeft afgesloten. Kijk hiervoor uw verzekeringspapieren na.

Voorwaarden van de verzekering zijn:

1. U dient uw kind door een geregistreerd kinderfysiotherapeut te laten behandelen.
2. U dient een kinderfysiotherapeut te zoeken die een contract heeft met uw verzekering.

Wij hebben met alle ziektekostenverzekeringen een contract afgesloten.

Twijfelt u of kinderfysiotherapie in onze praktijk door uw zorgverzekeraar (volledig) vergoed wordt dan kunt u altijd even contact met ons of met uw ziektekostenverzekering opnemen.

Samenwerking met scholen

Het Centrum voor Kinderfysiotherapie heeft regelmatig overleg met de leerkrachten van de school van uw kind. Natuurlijk is er altijd vooraf overleg met de ouders of verzorgers zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van het overleg. Wij hebben veel contact met de scholen voor speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs in Doetinchem (SAM) maar ook met alle andere basisscholen hebben we indien nodig overleg. Een goede samenwerking met de basisschool van uw kind is van groot belang om een optimale afstemming van de behandeling kinderfysiotherapie te realiseren.

In de oudervragenlijst die u van ons krijgt bij het starten van de behandeling kunt u aangeven of u toestemming verleent om te overleggen met de leerkracht van uw kind.
Wanneer uw kind op het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs in Doetinchem zit en u uw kind bij ons aanmeldt voor kinderfysiotherapie kan dit onder schooltijd worden gegeven. De behandeling wordt echter niet op de school gegeven maar op ons centrum omdat we daar de beste accommodatie en mogelijkheden hebben om uw kind te oefenen. Het vervoer naar het centrum en terug wordt door ons geregeld. 

Wij stellen het altijd zeer op prijs als u bij de behandeling van uw kind aanwezig bent. Indien dit echter niet mogelijk is houden wij contact met u middels een schriftje waarin we u op de hoogte houden van de aandachtspunten en vorderingen van uw kind. Het is ook de bedoeling dat u het schriftje gebruikt wanneer u vragen aan ons heeft.
U kunt natuurlijk ook telefonisch overleggen. Het kan echter gebeuren dat we u niet terstond te woord kunnen staan. Wanneer u dan onze voice-mail inspreekt zien we dit als er een behandeling is afgelopen zodat we u op dat moment gemakkelijk even kunnen terugbellen.

Centrum voor Kinderfysiotherapie - Samenwerking met scholen
Centrum voor KInderfysiotherapie - Samenwerking met scholen